Cuban Piano Bench

Cuban Piano Bench

Cherry with Walnut Inlay / 2013

Cuban Piano Bench

Cuban Piano Bench

Cherry with Walnut Inlay / 2013

Cuban Piano Bench

Cuban Piano Bench

Cherry with Walnut Inlay / 2013

Cuban Piano Bench

Cuban Piano Bench

SketchUp / 2013

Chinese Coffee Table

Chinese Coffee Table

Walnut / 2012

Chinese Coffee Table

Chinese Coffee Table

Walnut / 2012

Sketches for Table Design

Sketches for Table Design

Ink on Gridded Paper / 2012